กฎ กติกา มารยาท
กฎ กติกา มารยาท

ทีมงานขอความร่วมมือให้สมาชิกของกระดานข่าว(BBS) ทุกท่านโปรดอ่านข้อตกลงในการใช้งานอย่างละเอียด และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และก่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม

1. ห้ามลงข้อความ รูปภาพ หรือ link ที่ขัดต่อศีลธรรม จรรยา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย

2. ห้ามลงข้อความ รูปภาพ หรือ link ที่เป็นการพาดพิง เกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

3. ห้ามใช้คำไม่สุภาพ หยาบคาย หรือส่อความหมายไปในทางที่ไม่เหมาะสม ในการลงข้อความแสดงความคิดเห็นต่างๆ ทั้งนี้รวมถึง รูปภาพ หรือ link ที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร ด้วยเช่นเดียวกัน

4. ห้ามลงข้อความ รูปภาพ หรือ link ที่เป็นการแสดงความจำนงที่จะทำการซื้อขายด้วยเงินจริง ภายในเกมของเกมส์ออนไลน์

5. ห้ามลงข้อความ รูปภาพ หรือ link ที่อาจก่อให้เกิดการแตกแยก หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคลหรือองค์กรใดๆ (ทั้งนี้รวมถึงข้อความที่ส่อความหมายไปในทางหมิ่นประมาท เจ้าหน้าที่ และผู้เล่นคนอื่นๆ โดยไร้เหตุผลอันสมควรรองรับ และรวมถึงการใช้ชื่อ หรือนามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง)

6. สำหรับการตั้งกระทู้ หรือการโพสต์ข้อความตอบ ผู้เล่นควรทำการตั้งกระทู้ให้ตรงกับหมวดที่กำหนดไว้ และไม่ควรตั้งกระทู้ที่ไม่มีสาระใดๆ เช่น กระทู้ที่ดักให้ผู้อื่นเข้ามาตอบโดยที่ไม่มีประเด็นอะไรเป็นสำคัญ และไม่ควรทำการตั้งกระทู้ หรือทำการโพสต์ข้อความตอบ เพื่อเจตนา ที่เรียกว่าเป็นการ ‘ขุด’ หรือ ‘ปั่น’ กระทู้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกระดานข่าว ขอสงวนสิทธิในการลบข้อความที่มีขัดต่อข้อตกลงดังกล่าว ออกจากระบบ และยกเลิกการเป็นสมาชิกกระดานข่าว ของผู้ลงข้อความนั้นๆ ทันทีที่ตรวจพบ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือทำการเปลี่ยนแปลง กฎ กติกา และ มารยาทในการใช้กระดานข่าว ได้ตามความเหมาะสม
แบบไม่ใช้การฟฟิค เวลาขณะนี้: 03/10/2023 - 14:16Copyright ©2008 NakhonThai Games Network All rights reserved.