((รับ)) มีดนิน คลาส 2 ขอถูกๆนะครับ เอาประมาน 10 อันครับ