ตั้งค่า Protect > ใช้ไอเทมและวิชาช่วยเหลือ
รักษาดวงชะตา HP < 40%

เมื่อตีมอนอยู่แล้ว เลือดน้อยกว่า 40% มันจะใช้วิชา เสร็จแล้ว ยืนนิ่ง ได้ลองตั้งค่า Attack หรือ ไม่ตั้งค่า ให้โจมตีธรรมดา ก็ไม่โจมตีเลย