สิทธิสมาชิก

    ในเว็บเรานั้นได้มีการจัดแบ่งกลุ่มสมาชิกออกเป็นหลายกลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มสมาชิกจะมีสิทธิที่ไม่เท่ากัน ทั้งการใช้งานตัวเว็บไซต์หรือเว็บบอร์ด รวมไปถึงสิทธิต่าง ๆ ในการใช้งานโปรแกรมบอท การจัดกลุ่มสมาชิกนั้น จะถูกจัดตามค่าของแต้ม(nPoint) ซึ่งสามารถจำแนกรายละเอียดได้ต่อไปนี้ 

อัตราการแลกซื้อกลุ่มสมาชิก
จากเดิมอยู่กลุ่มสมาชิกทั่วไป (ซื้อครั้งแรก)
เลื่อนเป็นกลุ่มสมาชิก VIP.1 ใช้แต้ม 10,000 nPoint
เลื่อนเป็นกลุ่มสมาชิก VIP.2 ใช้แต้ม 20,000 nPoint
เลื่อนเป็นกลุ่มสมาชิก VIP.3 ใช้แต้ม 50,000 nPoint
เลื่อนเป็นกลุ่มสมาชิก VIP.4 ใช้แต้ม 100,000 nPoint

เลื่อนขั้นจากเดิมอยู่กลุ่มสมาชิก VIP.1
เลื่อนเป็นกลุ่มสมาชิก VIP.2 ใช้แต้ม 11,000 nPoint
เลื่อนเป็นกลุ่มสมาชิก VIP.3 ใช้แต้ม 40,500 nPoint
เลื่อนเป็นกลุ่มสมาชิก VIP.4 ใช้แต้ม 90,250 nPoint

เลื่อนขั้นจากเดิมอยู่กลุ่มสมาชิก VIP.2
เลื่อนเป็นกลุ่มสมาชิก VIP.3 ใช้แต้ม 32,000 nPoint
เลื่อนเป็นกลุ่มสมาชิก VIP.4 ใช้แต้ม 81,000 nPoint

เลื่อนขั้นจากเดิมอยู่กลุ่มสมาชิก VIP.3
เลื่อนเป็นกลุ่มสมาชิก VIP.4 ใช้แต้ม 53,000 nPoint

สิทธิการใช้งานเว็บไซต์และเว็บบอร์ด

 รายละเอียด/กลุ่มสมาชิก

สมาชิกทั่วไป 

สมาชิก VIP.1 

สมาชิก VIP.2 

สมาชิก VIP.3 

สมาชิก VIP.4 

สร้าง Blog

 ไม่ได้

 ได้

 ได้

 ได้

 ได้

อับโหลดไฟล์

 500KB

 5MB

 10MB

 50MB

 100MB

อับโหลดไฟล์ภาพส่วนตัว

 50KB

 100KB

 200KB

 500KB

 1MB

เก็บข้อความส่วนตัว(PM)

 50

 100

 200

 500

 1000สิทธิการใช้งานโปรแกรมบอท ygLight

รายละเอียด/กลุ่มสมาชิก

สมาชิกทั่วไป 

สมาชิก VIP.1 

สมาชิก VIP.2 

สมาชิก VIP.3 

สมาชิก VIP.4 

 เข้าร่วมทีม/ปาร์ตี้ (ตัว)

 3

 8

 8

 8

 8

 เข้าห้องที่หนาแน่นเกิน 90%

 

 

 

 

 เข้าห้อง PK

 

 

 

 ตั้งร้านขายไอเท็ม(ชิ้น/ครั้ง)

 8

 36

 36

 36

 36

 เลื่อนลูกแก้วไปช่อง 1อัตโนมัติ

 

 

 

 

 

PATH
เรียกใช้ไฟล์เส้นทางเดิน

 

 

 

 

 

BUYITEMF
ซื้อไอเท็มตามจำนวนคงเหลือ

 

 

 

 

 

PATH
เรียกใช้ไฟล์เส้นทาง

 

 

 

 

 

TRADE
ซื้อขายอัตโนมัติ

 

 

 

 

 

STOREITEM
ฝาก/ถอนคลังอัตโนมัติส่วนตัวและรวม

 

 

 

 

 

DELAY
หน่วงเวลา

 

 

 

 

 

MOVETO
เคลื่อนที่ไป

 

 

 

 

 

NPCSEL
เลือก NPC

 

 

 

 

 

NPCDLG
เลือกหัวข้อ NPC

 

 

 

 

 

NPCEXT
จบการคุยกับ NPC

 

 

 

 

 

BUYITEM
ซื้อไอเท็มตามชื่อและจำนวนที่ระบุ

 

 

 

 

 

SELLITEM
ขายไอเท็มตามชื่อและจำนวนที่ระบุ

 

 

 

 

 

SET
สั่งเริ่มทำงานหรือหยุดทำงาน

 

 

 

 

 

USEITEM
กดใช้งานไอเท็มตามชื่อ

 

 

 

 

 

DROPITEM
ทิ้งไอเท็มตามชื่อ

 

 

 

 

 

SAVEITEMPRI
ฝากไอเท็มส่วนตัวตามชื่อและจำนวน

 

 

 

 

 

SAVEITEMPUB
ฝากไอเท็มคลังรวมตามชื่อและจำนวน

 

 

 

 

 

HUNTCIRCLE
กำหนดขอบเขตวงกลม

 

 

 

 

 

QUEST
หัวข้อภาระกิจ/ทำเควสต่าง ๆ

 

 

 

 

 

GOTOLINE
กระโดดคำสั่งไปยังบรรทัด

 

 

 

 

 

MOVEITEM
ย้ายไอเท็มไปยังช่องต่าง ๆ

 

 

 

 

 

DETACH
ถอดไอเท็มออกจากตัว

 

 

 

 

 

SCRIPT
เรียกใช้ไฟล์สคริปอื่น ๆ ต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

UNTILITEM
รอเงื่อนไขไอเท็มตามจำนวน <,>,=

 

 

 

 

 

UNTILLVL
รอเงื่อนไขเลเวลตามจำนวน <,>,=

 

 

 

 

 

IFITEM
เช็คเงื่อนไขไอเท็มตาม <,>,=

 

 

 

 

 

IFLVL
เช็คเงื่อนไขเลเวลตาม <,>,=

 

 

 

 

 

USESPELL
เรียกใช้วิทยายุทธตามชื่อ

 

 

 

 

 Rank ค่าแสดงระดับสมาชิกจากการโพส

 ข้อความเฉพาะตัว

 ปริมาณข้อความที่โพส

สมาชิกรุ่นใหม่  0-49 
สมาชิกรุ่นเล็ก 50-99
สมาชิกรุ่นกลาง 100-499
สมาชิกรุ่นใหญ่ 500-999
สมาชิกอาวุโส 1000-4999
สมาชิกผู้เชี่ยวชาญ 5000-9999
สมาชิกผู้ชำนาญ 10000-19999
สมาชิกระดับสูง >20000

nPoint กับการช๊อป

 รายการ

 ราคา nPoint

 จำนวน

สิทธิแก้ไขรูปประจำตัว 1,000 ซื้อขาด
สิทธิแก้ไขลายเซ็นต์ 1,000 ซื้อขาด
เปลี่ยนดิสเพลย์เนม 1,000 ต่อครั้ง
เปลี่ยนข้อความเฉพาะตัว 1,000 ต่อครั้ง
อัตราการใช้งาน ygLight 1 ต่อชั่วโมง

*** หมายเหตุ ***
    -รูปประจำตัวคือรูปที่แสดงใต้ชื่อทั้งหน้าเว็บและในกระทู้ ส่วนรูปส่วนตัวคือรูปที่สมาชิกใส่ไว้ในข้อมูลส่วนตัวจะมองเห็นได้ต้องมีสมาชิกคลิ๊กเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวของคุณ
    -ดิสเพลย์เนม คือชื่อที่ใช้แสดงในเว็บบอร์ด ไม่ใช่ชื่อที่ใช้ล๊อกอิน
    -ข้อความเฉพาะตัว คือข้อความที่แสดงเหนือ Rank หรือระดับการโพส เมื่อเปลี่ยนแล้วขีดแสดงระดับการโพสยังคงเดิม จะเปลี่ยนเฉพาะข้อความเท่านั้น

 Copyright ©2008 NakhonThai Games Network All rights reserved.