ระบบ nPoint

nPoint คืออะไร ?
nPoint ถูกย่อมาจาก Nakhonthai+Point หมายถึงแต้มที่ใช้ในเว็บไซต์นครไทย ให้เข้าใจกันว่ามันคือแต้มหรือคะแนน ซึ่งมันถูกกำหนดและพัฒนามาจากแนวคิดที่ ทางเว็บให้บริการมายาวนานและมีบริการให้แก่สมาชิกมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้กำหนดให้มีแต้มขึ้นมาเพื่อให้สมาชิก นำไปเลือกใช้บริการจากเว็บกับสิ่งที่ตนเองต้องการใช้จริง ๆ หรือพูดอีกในหนึ่งว่า ให้สมาชิกมีอิสระที่จะเลือกใช้บริการใด ๆ ได้ด้วยตนเอง นี้จึงเป็นที่มาของแต้ม nPoint

nPoint จะหามาได้อย่างไร ?
ในระบบเว็บนั้นสามารถหามาได้ด้วยหลายทางเช่น สมาชิกอื่น ๆ โอนหรือบริจาคให้  การตั้งกระทู้มีสาระดี ๆ แล้วผู้ดูแลมอบให้เป็นรางวัล จนไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในเว็บ และทางสุดท้ายคือการบริจาคเงินให้ผู้พัฒนาผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยบริจาคทุก 1บาทจะได้รับแต้ม 100nPont ทั้งนี้ขึ้นกับช่องทางด้วยเช่นผ่านทางธนาคาร ก็จะได้รับเพิ่มขึ้นอีก 10% เป็นต้น

nPoint มีมูลค่าสักเท่าใด ?
ด้วย nPoint เป็นแต้มที่ได้มาหลายทาง ตั้งแต่ช่องทางที่ได้มาฟรี ๆ จนถึงเสียเงิน และไม่สามารถแลกกลับมาเป็นเงินสดได้ จะใช้ได้เฉพาะการให้บริการภายในเว็บเท่านั้น รวมถึงไม่ได้เป็นมาตรฐานอื่น ๆ หรือเชื่อมโยงกับระบบแคชอื่น ๆ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วสมาชิกได้มาจากช่องทางบริจาค จึงสามารถประมาณเทียบเคียงได้ที่ 1บาท=100nPoint หรือ 1nPoint=1สตางค์

nPoint นำไปใช้อะไรได้บ้าง ?
ปัจจุบันเราได้เปิดให้บริการมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงขอแบ่งเป็นหัวข้อและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
-ใช้บริจาค หรือโอนกับสมาชิกอื่น ๆ ได้ (ฟรี ไม่มีค่าบริการ)
-ใช้ซื้อสิทธิแก้ไขรูปประจำตัวในฟอรั่ม ใช้แต้ม 1,000nPoint (ซื้อครั้งเดียว)
-ใช้ซื้อสิทธิแก้ไขลายเซ็นต์ในฟอรั่ม ใช้แต้ม 1,000nPoint (ซื้อคร้งเดียว)
-ใช้เปลี่ยนดิสเพย์เนม(ชื่อสมาชิกที่แสดง) ใช้แต้ม 1,000nPont (ต่อครั้ง)
-ใช้เปลี่ยนข้อความเฉพาะตัว ใช้แต้ม 1,000nPoint (ต่อครั้ง)
-ใช้แลกวันใช้งาน nSock ใช้แต้ม 300nPoint (ต่อวัน)
-ใช้ซื้อล๊อตเตอรี่ร่วมสนุกชิงโชครายวัน ใช้แต้ม 100nPoint (ต่อครั้ง ต่อวัน)
-ใช้เพิ่มวันอายุสมาชิก ใช้แต้ม 200nPoint (ต่อวัน)

เพิ่มระดับกลุ่มสมาชิก โดยมีอัตราดังนี้
จากเดิมอยู่กลุ่มสมาชิกทั่วไป
เลื่อนเป็นกลุ่มสมาชิก VIP.1 ใช้แต้ม 10,000 nPoint
เลื่อนเป็นกลุ่มสมาชิก VIP.2 ใช้แต้ม 20,000 nPoint
เลื่อนเป็นกลุ่มสมาชิก VIP.3 ใช้แต้ม 50,000 nPoint
เลื่อนเป็นกลุ่มสมาชิก VIP.4 ใช้แต้ม 100,000 nPoint

การเลื่อนขั้น(จากเดิมอยู่กลุ่มสมาชิก VIP.1)
เลื่อนเป็นกลุ่มสมาชิก VIP.2 ใช้แต้ม 11,000 nPoint
เลื่อนเป็นกลุ่มสมาชิก VIP.3 ใช้แต้ม 40,500 nPoint
เลื่อนเป็นกลุ่มสมาชิก VIP.4 ใช้แต้ม 90,250 nPoint

การเลื่อนขั้น(จากเดิมอยู่กลุ่มสมาชิก VIP.2)
เลื่อนเป็นกลุ่มสมาชิก VIP.3 ใช้แต้ม 32,000 nPoint
เลื่อนเป็นกลุ่มสมาชิก VIP.4 ใช้แต้ม 81,000 nPoint

การเลื่อนขั้น(จากเดิมอยู่กลุ่มสมาชิก VIP.3)
เลื่อนเป็นกลุ่มสมาชิก VIP.4 ใช้แต้ม 53,000 nPoint

คลิ๊กเข้าสู่การจัดการ nPoint

 Copyright ©2008 NakhonThai Games Network All rights reserved.